Polityka prywatności

Polityka prywatności

Za pomocą niniejszej Polityki Prywatności chcemy szczegółowo poinformować Cię o polityce ochrony Twoich danych osobowych podczas gromadzenia ich za pośrednictwem naszego serwisu, ich przetwarzania i przechowywania, a także o wszelkich Twoich prawach związanych z danymi osobowymi, które nam powierzasz.

Pragniemy również zapoznać Cię ze stosowaniem plików cookies na urządzeniach, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do naszej witryny.

Ramy prawne

THE ONE Real Estate d.o.o. z dużą ostrożnością podchodzi do problemu ochrony danych osobowych swoich użytkowników, jako jednego z podstawowych zadań zdobycia i utrzymania zaufania. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami prawa poprzez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 oraz ustawę wdrażającą ogólne rozporządzenie o ochronie danych (OG 42/18) szczegółowo zdefiniowaliśmy dane osobowe politykę ochrony danych osobowych i wdrożyła szereg środków prawnych i technicznych w celu jej realizacji, mając na celu pełną zgodność z powyższymi przepisami.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie jest realizacja naszej podstawowej działalności polegającej na świadczeniu następujących usług:
Pośrednictwo w zakupie i sprzedaży nieruchomości.
Pośrednictwo w najmie/najmie nieruchomości.
Na naszej stronie zbieramy jedynie minimalną ilość niezbędnych informacji w następujących celach:
Zapytania o usługi – Gromadzone: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu
Subskrypcja biuletynu – Trwa zbieranie wiadomości e-mail
Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celu przetwarzania, na który zostały nam powierzone i na który istnieje zgoda dostawcy.

Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych

Dane gromadzone są za pośrednictwem serwerów internetowych w ściśle kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, maksymalnie chronionym przed nieuprawnionym dostępem i nieuprawnionym wykorzystaniem. Przepływ informacji z urządzenia użytkownika do serwera odbywa się przy wykorzystaniu protokołu HTTPS, który szyfruje dane w trakcie transmisji, aby być całkowicie chronionym przed jakąkolwiek formą nadużycia także w tym segmencie. Po pobraniu z serwera internetowego dane są przechowywane na chronionych komputerach w zaszyfrowanych zbiorach danych osobowych.

Dostępność danych dla osób trzecich

Aby móc w pełni realizować świadczone przez nas usługi, konieczne jest udostępnienie Twoich danych osobowych kancelariom prawnym jako podmiotom nieuchronnie uczestniczącym w tym procesie.

Przy tym podana zostanie jedynie minimalna ilość danych niezbędnych do realizacji usługi tego podmiotu w ramach całości usługi świadczonej przez THE ONE Real Estate d.o.o. zapewnia.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom IT zaangażowanym przez THE ONE Real Estate d.o.o. w celu świadczenia usług rozwoju i konserwacji używanego przez nas oprogramowania aplikacyjnego, usług konserwacji i bezpieczeństwa komputerów lokalnych oraz usług serwerów internetowych i przechowywania w chmurze. Firmy zajmujące się tymi usługami to rzetelni partnerzy, z którymi umownie zobowiązano się do zachowania poufności danych i przestrzegania przepisów prawa wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników podane w celu zapytania ofertowego przechowywane są przez 3 lata. W przypadku wykorzystania ich w celach statystycznych, w celu podniesienia poziomu naszych usług, dane te zostają zanonimizowane w taki sposób, że tracą jakikolwiek związek z konkretną osobą.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi gwarantuje się szereg praw związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Są to następujące prawa:
Dane osobowe wymienione w Celu przetwarzania danych w tym dokumencie i dokładnie w opisanym celu mogą być wykorzystywane.
Użytkownik ma prawo możliwie najszybciej poinformować, jakie dane osobowe są przechowywane i w jakim celu.
Użytkownik ma prawo żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych.
Użytkownik ma prawo do informacji o środkach bezpieczeństwa i technicznych ochrony danych osobowych.
Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. prawo zapomnieć.
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z każdego z tych praw można skorzystać w każdej chwili, wysyłając żądanie na adres e-mail: info@theone.hr

Korzystanie z plików cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują dwa rodzaje plików cookies.
Niestandardowe pliki cookie – Stanowią integralną część witryny internetowej, której celem jest manipulowanie danymi sesji użytkownika. Mają one charakter krótkotrwały, tj. trwają tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany w serwisie.
Pliki cookie stron trzecich – THE ONE Real Estate d.o.o. korzysta ze statystyk Google Analytics w celu uzyskiwania statystyk dotyczących ruchu i sposobu korzystania z witryny. Gromadzone dane obejmują adres IP użytkownika, dane przeglądarki, dane systemu operacyjnego i inne standardowe dane, które są gromadzone i analizowane wyłącznie w formie anonimowej i masowej. Wszystkie szczegóły dotyczące plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics można sprawdzić pod adresem: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, w bardzo łatwy sposób można je usunąć lub uniemożliwić ich trwałe używanie na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w instrukcji przeglądarki internetowej lub na stronie: www.allaboutcookies.org.

Zablokowanie stosowania plików cookies może spowodować nieprawidłowości w działaniu stron internetowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.

Kontakt

Compare listings

Porównać